Dne 12.4.2018 proběhne seminář zaměřený na téma Myslivecká výchova.

Seminář je vhodný pro všechny naše členy, ale i pro přátele myslivosti.