AKTUALITY

21.9. Školení prohližitelů:

organizované přímo na VETUNI, nebo ve spolupráci s OMS ČMMJ v příslušném kraji, nebo ve spolupráci se školicím střediskem SVÚ Praha v Praze-Lysolajích.

VETERINÁRNÍ LÉKAŘI NAJDOU INFORMACE O ŠKOLENÍ ZDE 

Školení organizované na VETUNI. 

Místo konání:Kurz se bude konat online na platformách zoom – kurz a moodle – test (je zapotřebí pouze počítač/notebook s připojením k internetu a zvukem)(Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
budova č 6 Z Hlavního nádraží tramvají č. 1 do zastávky Kartouzská. Autem směr Královo Pole. Možnost parkování v areálu univerzity. Info a mapa arálu zde.
Termín:11.-12.10. 2022 
registrace – zkouška spojení od 8.30 hod. (trvání do cca 16 hod ) 
V případě nepříznivé epidemiologické situace – onemocnění lektorů atd. může být kurz přeložen. 
Trvání kurzu:Kurz je dvoudenní v rozsahu 17 výukových hodin + test
Cena:4950,- Kč včetně 21 % DPH, se splatností týden před konáním kurzu, bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR (tedy např 1.3.1970 =01031970) “ ve prospěch VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.Zjednodušený daňový doklad vám bude zaslán současně s osvědčením.
Přihlášení:závazná elektronická přihláška zde  –  co nejdříve do 4.10.2022přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné informace k připojení obdržíte e-mailem v týdnu před začátkem kurzu 

obchodní podmínky

10.8. Konzultanční hodiny,

K samostudium prosím využijte Penzum, které jste obdrželi a testy na https://www.penzum.cz/cs/www/2-vzdelavani/105-testy/

Konzultace pro kurz myslivosti.
Zúčastnit se mohou všichni adepti a ostatní zájemci

Konzultace pro kurz, který jde ke zkouškám v říjnu:

10.8.2022 18.00hod. Myslivecká zoologie Ing. Ladislav Kořínek

10.8.2022 20.00hod. Myslivecké tradice Josef Vosátka

11.8.2022 18.00hod. Lovectví Ing. Petr Fojtík

11.8.2022 20.00hod. Střelecká balistika Mgr. Mojmír Karas

24.8.2022 18.00hod. Právo v myslivosti Mgr. Petr Dvořák

24.8.2022 20.00hod. Výchova loveckého psa Jan Masopust

25.8.2022 18.00hod. Výživa zvěře Ing. František Havránek

Konzultace se konají na sekretariátu OMS Praha 3, Radhošťská 9

Myslivecký kroužek pokračuje

Kroužek je určený pro děti od 1. třídy. Koná se každé úterý od 16.30 do 18.00hod. na sekretariátu OMS Praha 3, Radhošťská 9. Jsou plánované pravdelné víkendové polodenní návštěvy lesa. Zahájení proběhne dne 20.9.2021 v 16.30hod na sekretariátu OMS Praha 3. Cena kroužku na půl roku byla stanovena na 1500Kč. Je možné se připojit v průběhu roku.

Vyhlášení výsledků Fotosoutěž 2021- Zahájení Fotosoutěž 2022

Z fotografií došlých do 31.12.2021 byly vybrány 2 vítězné fotografie, které budou oceněny krásnou knihou Myslivecká zoologie, autoři prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. a prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.Vítězové Martin Štěpánek a Marcela Pelikánová si ji mohou vyzvednout na sekretariátu OMS v úředních hodinách nebo po dohodě i jindy.A tak jak jsme vstoupili do roku 2022, vstupujeme do Fotosoutěže roku 2022. Těšíme se na další krásné fotografie.

OMS Praha 3

Obvodní myslivecký spolek je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., která je největší mysliveckou organizací v ČR. OMS existuje s doloženou historií již od roku 1927.

KONTAKT

omspraha3@seznam.cz