ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Platba členských příspěvků

Vážení myslivečtí kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že platbu členských příspěvků je možné uskutečnit v hotovosti nebo také převodem na účet.

Platba v hotovosti je možná na sekretariátu OMS v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě i jindy . Platbu převodem zasílejte na účet č. 10455359/0800. Při platbě převodem uvádějte variabilní symbol – Vaše rodné číslo.

Základní členský příspěvek ČMMJ, z. s.  včetně povinného pojištění u HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. činí 1 000 Kč. Studenti, důchodci od 65let a invalidní důchodci hradí po předložení patřičných dokumentů členské příspěvky ve výši 650 Kč.

Členský příspěvek na následující rok je třeba uhradit nejpozději do 31.12. Pozdější platba bude navýšena o administrativní poplatek za novou členskou registraci. Tento poplatek je ve výši 100 Kč.

OMS Praha 3

Obvodní myslivecký spolek je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., která je největší mysliveckou organizací v ČR. OMS existuje s doloženou historií již od roku 1927.

KONTAKT

omspraha3@seznam.cz