podzim-pozadi2podzim-pozadi1

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Platba členských příspěvků

Vážení kolegové myslivci,

dovolujeme si Vám oznámit, že platbu členských příspěvků je možné uskutečnit v hotovosti nebo též převodem na účet.

Platba v hotovosti je možná na sekretariátu OMS v úředních hodinách nebo, po předchozí dohodě, i v jinou pracovní dobu . Platbu převodem zasílejte na účet č. 10455359/0800. Při platbě převodem, prosím, uvádějte variabilní symlob – Vaše rodné číslo.

Základní členský příspěvek ČMMJ, z. s., včetně povinného pojištění u HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., činí 1 000 Kč. Studenti, důchodci od 65let a invalidní důchodci hradí, po předložení patřičných dokumentů, členské příspěvky ve výši 650 Kč.

Členský příspěvek na následující rok je třeba uhradit nejpozději do 31.12. Pozdější platba bude navýšena o administrativní poplatek za novou členskou registraci. Tento poplatek je ve výši 100 Kč.

OMS Praha 3

Okresní myslivecký spolek je spolek spadající pod Českomoravskou mysliveckou jednotu, která je největší mysliveckou organizací v ČR. OMS existuje, s doloženou historií, již od roku 1923.

KONTAKT

+420 606 765 715
omspraha3@seznam.cz