Dne 18. listopadu 2017 proběhl každoročně pořádaný hon na bažanty, tentokrát v Sedlci Prčice.