Dne 21.4.2018 proběhly zkoušky vloh ohařů.

Zkouškami se prověřují vrozené vlohy ohařů, jako jsou například lovecké vlastnosti a přirozený způsob lovu.