Dne 22.9.2018 proběhly Podzimní zkoušky ohařů, které prověřují práci psa v honitbě. Prokazují jeho schopnost dohledat drobnou zvěř a dosledovat zvěř spárkatou.