Dne 22.9.2018 proběhla Podzimní zkouška ohařů.

Podzimní zkoušky ohařů prověřují práci psa v honitbě. Prokazují jeho schopnost dohledat drobnou zvěř a dosledovat zvěř spárkatou po pobarvené stopě.