Zahájení kurzu pro Myslivecké hospodáře na rok 2018/2019 proběhlo 1.9.2018

Celý kurz je rozdělen na 4 části (teoretická, praktická, konzultace, závěrečná zkouška).

Informace o jednotlivých částech naleznete zde.

Níže přikládáme harmonogram.