Zahájení kurzu pro Myslivecké hospodáře na rok 2020 proběhne 1.2.2020

Celý kurz je rozdělen na 4 části (teoretická, praktická, konzultace, závěrečná zkouška).

Informace o jednotlivých částech naleznete zde.

Níže přiložený harmonogram se vztahuje k minulému kurzu a je pouze informativní.